InDaFrame - Frame Inspiration

InDaFrame là ứng dụng tuyệt vời để tạo khung cho các bức ảnh của bạn với hình dạng và màu độc đáo. Sử dụng cách đơn giản và dễ dàng của chúng tôi để điều chỉnh màu sắc cần thiết và độ trong suốt của khung hình. Khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa, chỉ cần nhấn nút lưu và chia sẻ hình ảnh đặc biệt với bạn bè trên Instagram hay Facebook.

InDaFrame có 700+ hình dạng độc đáo và thú vị. Chúng tôi tự hào cho ra mắt khuyến mại đặc biệt của chúng tôi - 50 khung hình các bang của Mỹ!

Hãy thử ứng dụng của chúng tôi và khoe các bức ảnh đẹp và phong cách của bạn sử dụng InDaFrame.

InDaFrame: InstagramInDaFrame: Facebook