InDaFrame - Frame Inspiration

InDaFrame היא אפליקציה נהדרת למסגור תמונות באמצעות צורות צבעוניות ייחודיות. השתמש בדרך הקלה והפשוטה שלנו להתאמת צבעים ושקיפות המסגרות. לאחר השלמת העריכה, לחץ על לחצן 'שמור' ושתף תצלומים לא נדושים עם חברים באינסטגראם או פייסבוק.

InDaFrame כוללת 700+ צורות מקוריות ומצחיקות. אנו גאים להודיע על ההצעה המיוחדת שלנו - 50 מסגרות של מדינות ארה"ב!

תיהנה מהאפליקציה שלנו ותראה את התצלומים היפים שסגננת באמצעות InDaFrame.

InDaFrame: InstagramInDaFrame: Facebook